Forretningsbetingelser

1. Generelle betingelser

1.1 Aftalen indgås med Lion & Company, når kunden har accepteret tilbuddet på mail eller skrift.

2. Ansvarsbegrænsning

2.1 Lion & Company friholder sig fra ethvert ansvar for tab af kundens data.

3. Pris

3.1 Alle priser er ekskl. moms.

3.2 Alle priser er i Danske Kroner

4. Levering

4.1 Levering af produktet finder sted ved aftalt tid med kunden. Er der ikke sat deadline, vil Lion & Company udføre opgaven hurtigst muligt.

5. Betaling

5.1 Medmindre andet er aftalt, skal betalingen ske senest 7 dage efter fakturadato.

5.2 Der bliver påløbet renter fra forfaldsdagen i henhold til renteloven.

5.3 På Lion & Company’ anmodning er kunden til enhver tid forpligtet til at stille bankgaranti til sikkerhed for betaling.

5.4 Ved opgaver over 5000 ekskl. moms, bedes kunden betale 50% upfront. De resterende 50% betales når opgaven er afleveret.

6. Kundens forpligtelser

6.1 Kunden forpligter sig til at overholde dansk lovgivning.

6.2 Kunden selv ansvarlig for lovligheden af materialet, informationen og billederne som stilles til rådighed for offentligheden, herunder at materialer, informationer og billeder ikke krænker tredjemands rettigheder eller kan vække anstød i offentligheden.

6.3 Ved oprettelse af domænenavnet, står kunden inde for, at denne har retten til det pågældende navn og at brugen af denne ikke krænker andres rettigheder, herunder varemærkerettigheder.

6.4 Kunden forpligter sig til og er ansvarlig for, at relevante informationer om om kunden, herunder navn, adresse, telefonnummer, e-mail adresse samt virksomhedsnavn og CVR-nummer altid er korrekte hos Lion & Company, hvorfor kunden ved ændringer straks skal meddele disse til Lion & Company.

7. Lion & Company’ forpligtelser

7.1 Lion &Company er berettiget til uden forudgående varsel at slette materiale, som Lion & Company finder ulovligt eller af anstødig karakter.

7.2 Lion & Company er yderligere berettiget til uden forudgående varsel at lukke for domæne og servere, som ifølge Lion & Company indeholder materiale af ovennævnte karakterer eller hyperlinks til disse.

7.3 Lion & Company forbeholder sig retten til at videregive personlige oplysninger til relevante myndigheder i sådanne tilfælde.

7.4 Lion & Company er berettiget til uden varsel at lukke domæner og servere, såfremt kunden ikke overholde de generelle forretningsbetingelser og/eller særaftaler mellem parterne.

7.5 I tilfælde af lukning som følge af kundens misligholdelse og/eller andre former for brud på aftalen der indgås mellem kunden og Lion & Company, tilbagebetales beløbet ikke til kunden.

8. Ejendomsret, ophavsret m.v.

8.1 Lion & Company’ kode, designs, layout, tekstforslag o.l. uanset med hvilken teknik disse er fremstillet, tilhører kunden så længe denne betaler licens af dette.

9. Forsinkelse

9.1 Aftalen kan ophæves for begge parter i henhold til købelovens gældende regler.

9.2 Ved forsinket levering betinget af kundens manglende overholdelse af den indgåede aftale med Lion & Company, samt brud på aftalte frister for levering af produktet, kan denne ikke betragtes som væsentlig misligholdelse af aftalen jvf. Købelovens bestemmelser, og kan ikke bruges som grundlag for ophævelse af aftalen.

10. Mangler

10.1 Såfremt kunden ikke finder produktet tilfredstillende, berettiges Lion & Company til at ændre dette.

10.2 Viser leverancen at være mangelfuld, og der undlades at blive reklameret omkring dette, eller kunden reklmamere efter 90 dage, mister kunden muligheden til at gøre manglen gældende.

  • Et lille udsnit af vores kunder:

All rights reserved Lion & Company 2017

VAT: DK-32980430 | +45 71 15 00 25 | Frederiksgade 76 3. Sal 8000 Aarhus